Политика за поверителност

rinnadewatasari 22/02/2022 1484

Уважавайте и защитавайте всички потребители на този уебсайт' с личната поверителност, ние предприемаме превантивни мерки, чрез използването на подходящи технически и организационни мерки, за да защитим вашата лична информация от загуба, кражба и злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване, без разрешение, без да предоставяме вашата лична информация, продават, отдават под наем, споделят или на всяка неподходяща трета страна за търговия, освен ако не сте получили вашето предварително разрешение, трети страни и уебсайтът ви предоставят услугите, индивидуално или съвместно, след завършване на услугите, ще им бъде забранен достъп всички подобни материали, които преди това са им били достъпни. Уебсайтът също така не позволява на трети страни да събират, редактират, продават или разпространяват вашата лична информация по никакъв начин.


Latest: Спецификации на Samsung Galaxy S7 и S7 edge

Next: Бързо решение за увеличаване на пространството за съхранение на вашите телефони

Related Articles